Dimitrie cantemir descrierea moldovei online dating patrick muldoon dating

Cercetarea pe capitole a Descrierii Moldovei arata însemnătatea ei pentru studiul instituțiilor Moldovei și starea țării în vremea autorului și în același timp și greșelile lui Dimitrie Cantemir în ce privește epoca veacurilor precedente.

La 11 iunie 1714, fostul domnitor român devenea membru de onoare al Academiei de la Berlin, for la cererea căruia avea să redacteze lucrarea monografică în care tratează geografia, istoria, religia și limba poporului român.

Vorbind despre veniturile de altădată și cele din vremea sa, Cantemir arăta jalnica stare în care jaful otoman a adus Moldova și nevoia imperioasă de mântuire a țării: ”Dacă timpurile sunt liniștite, se adună în tezaurul public la treizeci sau patruzeci de mii de imperiali, dar când se trimite de la Poartă domn nou sau cel vechiu se întărește iarăși în domnie prin firman trebuie să se adune vreo cincizeci de mii de imperiali, care toți se răpesc și se storc de la nenorociții supuși pentru a mulțumi nesătula lăcomie a Curții Otomane.

De aceea, sporind numărul nenorocirilor și al năpăstuirilor, se mărește din zi în zi primejdia ruinii generale”.

Dintre speciile poeziei populare sunt amintite doina, bocetul (heoile, se citează două versuri din Viaţa lumii de Miron Costin), colinda, descântecul.

La sfârşitul cărţii se află o hartă desenată de Cantemir, prima hartă a Moldovei.

Search for dimitrie cantemir descrierea moldovei online dating:

dimitrie cantemir descrierea moldovei online dating-29dimitrie cantemir descrierea moldovei online dating-4dimitrie cantemir descrierea moldovei online dating-64dimitrie cantemir descrierea moldovei online dating-32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dimitrie cantemir descrierea moldovei online dating”

  1. Continuăm publicarea unor capitole din cartea istoricului clujean Ionuț Țene "Contra curentului. Apărută la editura Școala Ardeleană, cartea a beneficiat de recenzia favorabilă a academicianului Ioan Aurel Pop.